Kaina nuo: 60,00 €

Rezervuoti

ROOMS

 

PERIODS AND PRICES 

   

01.01-05.19
08.28-12.30

05.20-06.09
08.22-08.27
12.31

06.10-07.01
08.15-08.21

07.02-08.14

SINGLE

 

from 40 Eur

from 50 Eur

from 60 Eur

from 80 Eur

DOUBLE  

from 60 Eur

from 70 Eur

from 80 Eur

from 100 Eur

DOUBLE WITH MINI KITCHEN  

from 65 Eur

from 75 Eur

from 85 Eur

from 110 Eur

DOUBLE WITH MINI KITCHEN  

from 70 Eur

from 80 Eur

 from 110 Eur

from 130 Eur

AND  BALCONY  
FOR FAMILY (2+2) ROOM  

from 60 Eur

from 75 Eur

from 95 Eur

from 120 Eur

WITH MINI KITCHEN  

FOR FAMILY (2+2) ROOM WITH 

MINI KITCHEN AND BALCONY

 

 

from 80 Eur

 

from 100 Eur

 

from 120 Eur

 

from 140 Eur

FOR FAMILY (2+2) COMFORT
APARTAMENT
 
 

from 120 Eur

from140 Eur

from 160 Eur

from 210 Eur

         

r